JB-Kindercoaching: kindercoach praktijk


Ondersteuning bij sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van oplossingsgericht en holistisch coachenBlobs: verwarring en onzekerheid
Blobs: verwarring en onzekerheid
Levenspad; zoektochten en ontdekkingen
Levenspad; zoektochten en ontdekkingen
Nieuw Inzicht
Nieuw Inzicht


WERKWIJZE & COACHINGSTRAJECT


WERKWIJZE

Ik werk samen met u en uw kind vanuit de oplossingsgerichte therapie op holistische wijze.

 

Met behulp van oplossingsgericht, holistisch coachen gaat uw kind zelf opzoek naar een oplossing in de vorm van een situatie waarin het probleem zich niet voordoet. Door uw kind zelf te laten ervaren wat het dan anders doet, denkt en voelt en hoe zich dit uit in het lichaam, kunnen we dit toepassen bij het probleem. Er ontstaat vervolgens een situatie waarin het probleem niet meer van belang is.

 

Holistisch betekent: de mens als geheel, mentaal (denken), fysiek (lichamelijk uiten), emotioneel (emoties en gevoel), energetisch (energie verdeling), zingeving (bewustwording van jezelf)

 

 

COACHINGSTRAJECT 

Na het intakegesprek formuleren we de hulpvraag en de doelen van het traject. Dit krijgt vorm in het “Tijdelijk wederzijds verbintenis document”. Dit document wordt door zowel ouders als kind ondertekend.

 

De hulpvraag van uw kind is het vertrekpunt. Gedurende het proces kan dit worden bijgesteld. Uiteraard wordt de hulpvraag van de ouder hier zijdelings bij betrokken. De hulpvraag bekijken we na elke sessie opnieuw: doorgaan met wat al goed gaat en ontdekte uitzonderingen gaan toepassen of de hulpvraag aanpassen, verfijnen of afronden.

 

Na het intakegesprek en 5 kind sessies, zal er een evaluatiegesprek met ouder(s) en uw kind plaatsvinden. Dit gaat met behulp van het “evaluatie document”. Dit doen we gezamenlijk. Afhankelijk van wat nodig is, kan het coaching traject afgerond worden of een nieuwe wending krijgen.

 

Tijdens het coachen pas ik,  naast de oplossingsgerichte coaching en RET,  de methode/werkwijze "COACHEE!"  toe. Daarnaast pas ik Therapeutische Kinderyoga toe. Zie pagina Holistisch Therapeutische Kinderyoga.

 

 

 

KINDEREN, JONGEREN & VOLWASSENEN

JB-Kindercoaching is er niet alleen voor kinderen. Omdat JB-Kindercoaching uit zowel Kindercoaching, bijles (RT) als Therapeutische Kinder/tieneryoga & Holistische Kinder/tieneryoga bestaat, werk ik met kinderen uit het basisonderwijs en jongeren uit het voortgezet onderwijs.

 

Graag kijk ik, met alle leeftijden mee. Ook volwassenen zijn van harte welkom.


Magie van Kindercoaching: Coachee! methode/werkwijze
Magie van Kindercoaching: Coachee! methode/werkwijze