JB-Kindercoaching:            BIJLES (RT)


BIJLES, REMEDIAL TEACHTING; ONDERSTEUNING HULP BIJ REKENEN WISKUNDE SPELLING EN ANDERE SCHOOLSE VAKKEN

WERKWIJZE BIJLES (RT) TRAJECT


WERKWIJZE BIJLES (RT) TRAJECT

Tijdens het intakegesprek bekijk ik samen met uw kind waar de ondersteuning nodig is. Vervolgens wordt, indien nodig, een diagnostisch onderzoek afgenomen om te zien welke vaardigheden nog niet helder zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld. Na het traject wordt het plan geëvalueerd om te bezien of de Bijles afgerond of verder verfijnd dient te worden. Als de hulpvraag al eerder wordt beantwoord, ronden we ook eerder af.

 

Tijdens de Bijles werken we met behulp van diverse hulpmaterialen en programma's. Samen oefenen we om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Vaak is het werken aan de basisvaardigheden in korte tijd voldoende om vervolgens zelf verder te kunnen. Daarbij wordt ook de dagelijkse leerstof en methodes van school verwerkt in de Bijles.

 

Contact met de betreffende leerkracht van de school van uw kind vind ik van groot belang. Het helpt om een aansluiting in de actuele leerstof te blijven behouden. Zo kunnen we de vaardigheden die we oefenen tijdens de bijles goed toepassen in de leerstof waar uw kind nu mee bezig is.

 

 

COMBINATIE BIJLES & KINDERCOACHING & KINDERYOGA

Cognitieve ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling gaan altijd samen. Als een bepaald vak even niet lukt, kan een kind/jongere zich onzeker gaan voelen, gaan vastlopen en niet meer fijn voelen in de lessen. Het gevolg kan faalangst en ongemotiveerd zijn. Regelmatig kom ik tegen dat het kind hierdoor buikpijn heeft, slecht slaapt en oververmoeid wordt. Als dit aan de orde is, bied ik de mogelijkheid om een combinatie van Bijles en Kindercoaching/Tiener coaching  e/o Kinderyoga/Tieneryoga te kiezen. Tijdens het intakegesprek zal dit dan besproken worden.